top of page

Klacht melden?

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Jouw ervaring en mening nemen wij zeer serieus en daarom horen wij graag van je. Mocht je een klacht hebben dan kan je deze indienen via onderstaand formulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op en brengen je op de hoogte van de verdere procedure.

​Je kunt je klacht schriftelijk sturen naar:
Quintes Verzekeren en Risicobeheer
T.a.v. de afdeling Legal & Compliance  - Klacht
Postbus 68, 4180 BB Waardenbrug

Of per mail naar klachten@quintes.nl​

Wat kan ik doen om de klachtenprocedure te versnellen?

Geef zo precies mogelijk aan waar je ontevreden over bent en wat volgens jou de beste oplossing zou zijn. Heb je relevante documenten? Stuur deze dan naar ons toe.​

Wat wordt er met mijn klacht gedaan?

Je klacht wordt geregistreerd in ons klachtenregistratiesysteem, waarna deze in behandeling wordt genomen door een persoonlijke klachtencoördinator. Hij/zij overlegt voor jou met de betreffende afdeling hoe wij de klacht voor je op kunnen lossen. Je ontvangt uiterlijk binnen twee weken een inhoudelijke reactie. Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van jouw klacht, dan informeren wij je hierover.​

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Mocht je van mening zijn dat wij niet adequaat op je klacht hebben gereageerd, dan kun je je wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

 

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Op de website van het Kifid lees je meer over de procedure.
Postbus 93257 2509 AG Den Haag
Telefoon: (0900) 355 22 48 K
Insureq is bij het KiFiD geregistreerd onder nummer 300.000708.

Onlinegeschillenbeslechting (EU) Online verkopen van goederen en diensten valt onder de Europese “richtlijn ADR consumenten”. ADR staat voor “Alternatieve geschillenbeslechting (alternative dispute resolution)”. Meer informatie hierover lees je op het ADR-platform.


Heb je vragen of opmerkingen? Stuur deze naar klachten@quintes.nl. Wij stellen je opmerkingen op prijs en beantwoorden je vragen graag.

bottom of page